สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาสวนกวาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขาสวนกวาง

2,853

598

0

24

622

622

249

17

0

356

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 16 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 17 กรกฎาคม 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 18 กรกฎาคม 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 3 กันยายน 2562 49 48 0 0 48 48 0 3 0 45 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 10 กันยายน 2562 76 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
20. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 16 กันยายน 2562 72 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 18 กันยายน 2562 120 91 0 5 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
23. ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 19 กันยายน 2562 120 96 0 6 102 102 0 4 0 98 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 20 กันยายน 2562 100 73 0 6 79 79 0 9 0 70 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 25 กันยายน 2562 180 191 0 3 194 194 194 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 27 กันยายน 2562 180 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ