สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาสวนกวาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 2 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 16 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 17 กรกฎาคม 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 18 กรกฎาคม 2562 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 19 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 3 กันยายน 2562 49 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 10 กันยายน 2562 76 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 16 กันยายน 2562 72 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 18 กันยายน 2562 120 91 0 5 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 19 กันยายน 2562 120 95 0 6 101 101 0 3 0 98 รายชื่อ
28 ห้องประชุมกศน.อำเภอเขาสวนกวาง 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 20 กันยายน 2562 100 72 0 6 78 78 0 8 0 70 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 24 กันยายน 2562 153 46 0 2 48 48 0 12 0 36 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 25 กันยายน 2562 240 40 0 14 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 26 กันยายน 2562 225 58 0 16 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 27 กันยายน 2562 230 52 0 8 60 60 0 15 1 44 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 1 ตุลาคม 2562 280 41 0 3 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 2 ตุลาคม 2562 120 75 0 12 87 87 0 69 0 18 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 3 ตุลาคม 2562 80 28 0 3 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 9 ตุลาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ