สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชนบท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 2 กรกฎาคม 2562 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 4 กรกฎาคม 2562 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 10 กรกฎาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 23 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 6 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 29 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 3 กันยายน 2562 30 27 0 2 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 3 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 9 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 10 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กันยายน 2562 0 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 25 กันยายน 2562 90 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 26 กันยายน 2562 90 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 27 กันยายน 2562 90 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ