สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมัญจาคีรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 25 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 5 กันยายน 2562 200 106 0 1 107 107 0 9 0 98 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 10 กันยายน 2562 200 97 0 0 97 97 0 11 0 86 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 11 กันยายน 2562 200 60 0 0 60 60 0 10 0 50 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 12 กันยายน 2562 200 27 0 0 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 17 กันยายน 2562 200 47 0 1 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 19 กันยายน 2562 200 147 0 5 152 152 0 28 0 124 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 20 กันยายน 2562 200 46 0 11 57 57 0 18 0 39 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 25 กันยายน 2562 200 157 0 0 157 157 0 20 0 137 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 26 กันยายน 2562 200 115 0 0 115 115 0 30 0 85 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 27 กันยายน 2562 200 75 0 0 75 75 0 21 0 54 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 3 ตุลาคม 2562 200 111 0 4 115 115 0 27 0 88 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 4 ตุลาคม 2562 200 102 0 2 104 104 0 58 0 46 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 9 ตุลาคม 2562 200 155 0 0 155 155 0 155 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 10 ตุลาคม 2562 200 86 0 0 86 86 0 86 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 15 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 17 มิถุนายน 2563 200 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ