สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูเวียง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 6 สิงหาคม 2562 70 0 36 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 8 สิงหาคม 2562 60 0 18 3 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 17 กันยายน 2562 200 0 29 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 19 กันยายน 2562 200 0 23 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 26 กันยายน 2562 800 140 2 0 142 142 0 44 0 98 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 400 15 0 0 15 15 0 12 0 3 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 400 5 0 7 12 12 0 7 0 5 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 16 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 18 ตุลาคม 2562 400 15 0 3 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ