สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูเวียง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภูเวียง

5,050

1

106

3

110

110

1

7

0

102

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 6 สิงหาคม 2562 70 0 36 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 8 สิงหาคม 2562 60 0 18 3 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 17 กันยายน 2562 200 0 29 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 19 กันยายน 2562 200 0 23 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 26 กันยายน 2562 800 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 16 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 18 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ