สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองสองห้อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 8 ตุลาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
30 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 9 ตุลาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
31 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 10 ตุลาคม 2562 20 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
32 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 11 ตุลาคม 2562 40 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
33 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 15 ตุลาคม 2562 50 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
35 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 16 ตุลาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
36 ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 17 ตุลาคม 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 17 เมษายน 2563 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ