สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองสองห้อง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองสองห้อง

540

49

0

0

49

49

9

40

0

0

1. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 17 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
20. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 18 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
21. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 19 กันยายน 2562 20 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 10 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ