สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแวงน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 31 สิงหาคม 2562 100 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 2 กันยายน 2562 60 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 3 กันยายน 2562 90 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 5 กันยายน 2562 75 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 9 กันยายน 2562 60 30 0 8 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 11 กันยายน 2562 55 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 16 กันยายน 2562 80 10 0 22 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 17 กันยายน 2562 60 3 0 18 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 18 กันยายน 2562 60 15 0 14 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 19 กันยายน 2562 60 11 0 4 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 23 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 25 กันยายน 2562 10 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ