สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแวงใหญ่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแวงใหญ่

2,718

81

1

94

176

176

6

7

0

163

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 19 สิงหาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 12 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 10 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 9 กันยายน 2562 120 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 10 กันยายน 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 11 กันยายน 2562 200 5 0 17 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 12 กันยายน 2562 200 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
21. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 200 6 0 8 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 120 19 0 3 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 200 42 0 2 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 19 กันยายน 2562 80 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
35. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 23 กันยายน 2562 80 0 0 17 17 17 6 0 0 11 รายชื่อ