สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแวงใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 สิงหาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 6 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 9 กันยายน 2562 120 0 1 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 9 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 10 กันยายน 2562 120 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 11 กันยายน 2562 200 5 0 17 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
34 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 12 กันยายน 2562 200 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
39 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 13 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 16 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 200 6 0 8 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 50 19 0 3 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 200 42 0 2 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
50 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 19 กันยายน 2562 80 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
52 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 23 กันยายน 2562 80 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 24 กันยายน 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 25 กันยายน 2562 40 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ