สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 5 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 12 กันยายน 2562 80 42 0 3 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 19 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 24 กันยายน 2562 180 99 0 0 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 4 ตุลาคม 2562 40 15 1 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพล อ.พล จ.ขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 60 28 0 0 28 28 0 8 0 20 รายชื่อ