สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเปือยน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 28 สิงหาคม 2562 120 37 8 1 46 46 0 4 0 42 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 4 กันยายน 2562 135 49 0 2 51 51 0 6 0 45 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 10 กันยายน 2562 110 33 1 1 35 35 0 8 0 27 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 17 กันยายน 2562 70 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 25 กันยายน 2562 170 113 1 1 115 115 0 17 0 98 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 2 ตุลาคม 2562 80 62 0 14 76 76 0 27 1 48 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 9 ตุลาคม 2562 110 42 0 0 42 42 0 20 0 22 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 16 ตุลาคม 2562 110 10 1 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ