สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเปือยน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเปือยน้อย

1,605

217

9

28

254

254

108

33

0

113

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 28 สิงหาคม 2562 120 37 8 1 46 46 0 4 0 42 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 4 กันยายน 2562 135 52 0 11 63 63 0 19 0 44 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 10 กันยายน 2562 110 33 1 3 37 37 0 10 0 27 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 17 กันยายน 2562 70 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 25 กันยายน 2562 100 32 0 13 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 26 กันยายน 2562 100 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 2 ตุลาคม 2562 110 26 0 0 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 9 ตุลาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 16 ตุลาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ