สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านไผ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 6 กันยายน 2562 80 3 1 0 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 18 กันยายน 2562 245 207 0 2 209 209 0 4 1 204 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 19 กันยายน 2562 240 120 0 0 120 120 0 1 0 119 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 25 กันยายน 2562 0 33 0 6 39 39 0 34 0 5 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 27 กันยายน 2562 160 35 0 2 37 37 0 16 1 20 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 14 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 28 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ