สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระนวน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 2 สิงหาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 7 สิงหาคม 2562 30 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 13 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 20 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 22 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 27 สิงหาคม 2562 30 21 0 7 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 29 สิงหาคม 2562 30 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 3 กันยายน 2562 30 29 0 3 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 5 กันยายน 2562 30 22 0 7 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 10 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 12 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 17 กันยายน 2562 30 20 0 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 19 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 26 กันยายน 2562 30 14 0 5 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 27 กันยายน 2562 130 100 1 10 111 111 0 6 0 105 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 1 ตุลาคม 2562 30 7 0 4 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 3 ตุลาคม 2562 30 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 10 ตุลาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 15 ตุลาคม 2562 30 6 0 0 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 17 ตุลาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ