สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระนวน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกระนวน

610

282

0

24

306

306

2

24

0

280

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 2 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 7 สิงหาคม 2562 30 29 0 1 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 13 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 20 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 22 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 27 สิงหาคม 2562 30 21 0 7 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 29 สิงหาคม 2562 30 18 0 3 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 3 กันยายน 2562 30 29 0 3 32 32 0 2 0 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 5 กันยายน 2562 30 22 0 8 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 10 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 12 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 17 กันยายน 2562 30 20 0 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 19 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 1 0 0 11 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 26 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ