สรุปยอดห้องสอบ อำเภออุบลรัตน์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 1 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 8 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 1 2 10 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 21 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 12 0 8 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 28 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 29 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 4 0 6 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 4 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 2 1 15 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 12 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 5 0 23 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 18 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 19 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคมบ้านสัมพันธ์ หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 25 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 21 0 17 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมบ้านทานตะวัน หมู่ 11 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ 27 กันยายน 2562 100 82 0 4 86 86 0 17 0 69 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมบ้านสัมพันธ์ หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคมบ้านทานตะวัน หมู่ 11 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ 28 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 3 ตุลาคม 2562 50 37 0 0 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 10 ตุลาคม 2562 50 31 0 1 32 32 0 9 0 23 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 13 พฤศจิกายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ