สรุปยอดห้องสอบ อำเภออุบลรัตน์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออุบลรัตน์

580

171

1

0

172

172

1

48

3

120

1. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 1 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 8 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 3 2 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 15 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 21 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 22 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 12 0 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 28 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 29 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 4 0 6 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 4 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 4 1 15 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 12 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 6 0 23 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 18 กันยายน 2562 20 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 19 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมบ้านสัมพันธ์ หมู่ 7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภออุบลรัตน์ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ