สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำพอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 21 สิงหาคม 2562 20 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 4 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 5 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 23 กันยายน 2562 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 23 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 26 กันยายน 2562 70 2 0 12 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 2 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 3 ตุลาคม 2562 161 55 0 12 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 4 ตุลาคม 2562 160 12 0 18 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 10 ตุลาคม 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 10 ตุลาคม 2562 160 59 0 15 74 74 0 16 0 58 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 11 ตุลาคม 2562 160 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 17 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 18 ตุลาคม 2562 160 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 7 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 8 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ