สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสีชมพู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 9 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 16 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 23 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 18 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 ศูนย์สาธิตบ้านซ่งหนองขาม ต.หนองแดง 20 กันยายน 2562 120 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศูนย์สาธิตบ้านโคกป่ากุง ต.สีชมพู 21 กันยายน 2562 120 0 0 28 28 28 0 1 3 24 รายชื่อ
19 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ดงลาน 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์สาธิตบ้านซ่งหนองขาม ต.หนองแดง 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศูนย์สาธิตบ้านโคกป่ากุง ต.สีชมพู 22 กันยายน 2562 120 0 0 35 35 35 0 4 1 30 รายชื่อ
22 ศาลาวัดสามัคคยาราม ต.สีชมพู 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์สาธิตบ้านซ่งหนองขาม ต.หนองแดง 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม ต.หนองแดง 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลากลางบ้านหนองแสง ต.นาจาน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ดงลาน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์สาธิตบ้านโคกป่ากุง ต.สีชมพู 23 กันยายน 2562 60 3 0 21 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
28 ศาลาศูนย์สาธิตบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศูนย์สาธิตบ้านโคกป่ากุง ต.สีชมพู 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม ต.หนองแดง 24 กันยายน 2562 120 26 0 0 26 26 0 10 0 16 รายชื่อ
31 ศูนย์สาธิตบ้านซ่งหนองขาม ต.หนองแดง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาศูนย์สาธิตบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง 25 กันยายน 2562 120 35 0 4 39 39 0 5 0 34 รายชื่อ
33 ศูนย์สาธิตบ้านซ่งหนองขาม ต.หนองแดง 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์เรียนรู้บ้านโสกรัง ม.3 ต.ศรีสุข 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาศูนย์สาธิตบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลากลางบ้านพงษ์ ต.บริบูรณ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลากลางบ้านร่องกลอง ต.ซำยาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 27 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาศูนย์สาธิตบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศูนย์สาธิตบ้านซ่งหนองขาม ต.หนองแดง 27 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลากลางบ้าน บ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านใหม่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศูนย์สาธิตบ้านโคกป่ากุง ต.สีชมพู 28 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม ต.หนองแดง 28 กันยายน 2562 120 17 0 38 55 55 0 12 1 42 รายชื่อ
45 ศูนย์สาธิตบ้านซ่งหนองขาม ต.หนองแดง 29 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม ต.หนองแดง 29 กันยายน 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
47 ศูนย์สาธิตบ้านโคกป่ากุง ต.สีชมพู 30 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สีชมพู 2 ตุลาคม 2562 200 27 0 15 42 42 0 4 1 37 รายชื่อ
50 ศาลากลางบ้านโนนสวรรค์ ต.สีชมพู 3 ตุลาคม 2562 200 26 0 17 43 43 0 5 1 37 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 4 ตุลาคม 2562 80 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
53 ศาลากลางบ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านใหม่ 7 ตุลาคม 2562 30 5 0 5 10 10 0 1 1 8 รายชื่อ
54 ศูนย์เรียนรู้บ้านขมิ้น ม.4 ต.ศรีสุข 8 ตุลาคม 2562 40 8 0 6 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
55 ศาลากลางบ้านหนองขี้ควาย ต.ซำยาง 8 ตุลาคม 2562 20 3 0 6 9 9 0 3 0 6 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคม บ้านโนนสำราญ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศูนย์เรียนรู้บ้านโสกรัง ม.3 ต.ศรีสุข 9 ตุลาคม 2562 50 16 0 23 39 39 0 10 0 29 รายชื่อ
58 ศาลากลางบ้านพงษ์ ตำบลบริบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 30 20 0 3 23 23 0 5 0 18 รายชื่อ
59 ศาลาประชาคม บ้านโนนสำราญ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 40 0 14 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
60 ศาลากลางบ้านโนนสูง ม.6 ต.ภูห่าน 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคมบ้านโนนว่านไฟ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาประชาคมบ้านวังขอนยม ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศาลาประชาคมบ้านโนนว่านไฟ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 20 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
65 ศาลาประชาคมบ้านวังขอนยม ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาประชาคม บ้านโนนสำราญ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกไม้งาม ม.1 ต.ศรีสุข 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 27 27 27 0 1 1 25 รายชื่อ
68 ศาลาประชาคมบ้านวังขอนยม ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 11 ตุลาคม 2562 80 0 36 0 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
69 ศูนย์เรียนรู้บ้านลอมไผ่ ม.2 ต.ศรีสุข 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 14 14 14 0 3 0 11 รายชื่อ
72 ศาลากลางบ้านดงลาน 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ศาลากลางบ้านดงลาน 16 ตุลาคม 2562 25 2 0 9 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ