สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสีชมพู

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสีชมพู

690

0

3

1

4

4

0

0

0

4

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 9 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 16 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 23 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 18 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ