สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองเรือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 8 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 22 สิงหาคม 2562 40 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 17 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ