สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระยืน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 9 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 10 กันยายน 2562 50 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 11 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 13 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 20 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 25 กันยายน 2562 100 70 0 0 70 70 0 1 0 69 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 8 ตุลาคม 2562 100 28 0 0 28 28 0 24 0 4 รายชื่อ