สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระยืน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพระยืน

350

102

0

0

102

102

29

0

0

73

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 9 กันยายน 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 10 กันยายน 2562 50 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 11 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 13 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 20 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ