สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านฝาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 15 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 1 2 13 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 20 สิงหาคม 2562 0 11 0 0 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 27 สิงหาคม 2562 30 11 0 0 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 30 สิงหาคม 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 3 กันยายน 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 17 0 13 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 6 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 9 0 16 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 10 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 9 0 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 12 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 14 0 13 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 18 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 14 0 14 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 19 กันยายน 2562 30 13 0 0 13 13 0 2 0 11 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 20 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 21 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 7 0 21 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 22 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 24 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 5 0 9 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 26 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 11 0 19 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 28 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 22 0 3 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 29 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 1 ตุลาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 9 ตุลาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 3 0 1 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 5 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 6 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 12 พฤศจิกายน 2562 30 14 0 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ