สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านฝาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านฝาง

905

296

0

2

298

298

64

84

2

148

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 15 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 1 2 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 27 สิงหาคม 2562 30 12 0 0 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 30 สิงหาคม 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 3 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 17 0 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 6 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 13 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 10 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 9 0 20 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 17 0 13 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 13 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 18 กันยายน 2562 30 28 0 0 28 28 0 14 0 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 19 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 26 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 20 กันยายน 2562 35 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 24 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 15 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 22 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 29 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ