สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองขอนแก่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 2 สิงหาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 6 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 5 0 6 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 สิงหาคม 2562 0 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 8 0 6 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 14 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 6 0 10 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 สิงหาคม 2562 0 17 0 0 17 17 0 8 0 9 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 21 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 22 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 11 0 3 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 27 สิงหาคม 2562 0 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 30 สิงหาคม 2562 0 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 24 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 27 กันยายน 2562 90 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 60 58 0 3 61 61 0 45 0 16 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 40 28 0 3 31 31 0 25 0 6 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 12 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 4 ตุลาคม 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 3 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ