สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองขอนแก่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองขอนแก่น

1,260

384

1

0

385

385

32

75

0

278

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 2 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 6 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 5 0 6 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 8 0 6 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 14 สิงหาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 6 0 10 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 4 0 9 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 8 0 9 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 21 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 22 สิงหาคม 2562 20 14 0 0 14 14 0 11 0 3 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 27 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 28 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 30 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 2 0 0 18 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 24 กันยายน 2562 20 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ