สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาวัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 สิงหาคม 2562 50 3 0 26 29 29 0 17 0 12 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 7 สิงหาคม 2562 60 2 0 56 58 58 0 30 0 28 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 15 0 27 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 33 33 33 0 6 0 27 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 26 0 19 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 46 46 46 0 9 0 37 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 56 56 56 0 15 0 41 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 รพ.สต.วังปลาป้อม 3 กันยายน 2562 110 24 0 0 24 24 0 12 0 12 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 4 กันยายน 2562 120 115 0 1 116 116 0 26 0 90 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 5 กันยายน 2562 120 110 0 9 119 119 0 30 0 89 รายชื่อ
17 รพ.สต.วังปลาป้อม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 กันยายน 2562 120 121 0 2 123 123 0 47 0 76 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 28 0 72 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 10 กันยายน 2562 120 114 0 1 115 115 0 36 0 79 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 11 กันยายน 2562 120 115 0 0 115 115 0 41 0 74 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 16 กันยายน 2562 130 100 0 0 100 100 0 26 0 74 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 17 กันยายน 2562 130 112 0 0 112 112 0 27 0 85 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 18 กันยายน 2562 130 119 0 0 119 119 0 37 0 82 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 19 กันยายน 2562 120 113 1 1 115 115 0 23 0 92 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 20 กันยายน 2562 140 128 0 1 129 129 0 11 0 118 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 23 กันยายน 2562 110 98 0 0 98 98 0 32 0 66 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 25 กันยายน 2562 140 133 0 0 133 133 0 27 0 106 รายชื่อ