สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาวัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาวัง

2,230

1,312

1

320

1,633

1,633

31

468

0

1,134

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 สิงหาคม 2562 50 4 0 26 30 30 0 18 0 12 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 7 สิงหาคม 2562 60 2 0 56 58 58 0 30 0 28 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 15 0 27 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 33 33 33 0 6 0 27 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 26 0 19 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 46 46 46 0 9 0 37 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 57 57 57 0 16 0 41 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. รพ.สต.วังปลาป้อม 3 กันยายน 2562 110 24 0 0 24 24 0 12 0 12 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 4 กันยายน 2562 120 115 0 1 116 116 0 26 0 90 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 5 กันยายน 2562 120 110 0 9 119 119 0 30 0 89 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 กันยายน 2562 120 121 0 2 123 123 0 47 0 76 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 28 0 72 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 10 กันยายน 2562 120 114 0 1 115 115 0 36 0 79 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 11 กันยายน 2562 120 115 0 0 115 115 0 41 0 74 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 16 กันยายน 2562 130 101 0 0 101 101 0 27 0 74 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 17 กันยายน 2562 130 112 0 0 112 112 0 27 0 85 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 18 กันยายน 2562 130 121 0 0 121 121 0 39 0 82 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 19 กันยายน 2562 120 113 1 1 115 115 0 23 0 92 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 20 กันยายน 2562 140 129 0 1 130 130 0 12 0 118 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 23 กันยายน 2562 110 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 25 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ