สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุวรรณคูหา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 สิงหาคม 2562 200 20 0 3 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 7 สิงหาคม 2562 100 57 0 1 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 8 สิงหาคม 2562 100 44 0 0 44 44 0 10 0 34 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 13 สิงหาคม 2562 100 58 0 0 58 58 0 13 0 45 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 14 สิงหาคม 2562 100 55 0 0 55 55 0 6 0 49 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 15 สิงหาคม 2562 100 69 0 2 71 71 0 6 0 65 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 20 สิงหาคม 2562 100 62 0 0 62 62 0 9 0 53 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 21 สิงหาคม 2562 100 59 0 0 59 59 0 6 0 53 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 สิงหาคม 2562 100 66 0 0 66 66 0 7 0 59 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 27 สิงหาคม 2562 400 257 0 0 257 257 0 62 0 195 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 28 สิงหาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 1 0 60 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 29 สิงหาคม 2562 100 45 0 1 46 46 0 8 0 38 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 กันยายน 2562 100 50 0 1 51 51 0 5 0 46 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 3 กันยายน 2562 100 57 0 1 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 4 กันยายน 2562 100 66 0 0 66 66 0 12 0 54 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 5 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 0 8 0 60 รายชื่อ
24 สาลาประชาคม บ้านค่ายเมืองแสน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 6 กันยายน 2562 600 164 0 6 170 170 0 32 0 138 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 วัดศิริทรงธรรม ม.9 ต.บุญทัน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 10 กันยายน 2562 400 204 0 1 205 205 0 10 0 195 รายชื่อ
29 วัดศิริทรงธรรม ม.9 ต.บุญทัน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 วัดสังคมสามัคคี ม.3 ตำบลดงมะไฟ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 17 กันยายน 2562 400 317 0 0 317 317 0 28 0 289 รายชื่อ
35 วัดถ้ำสุวรรณคูหา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 19 กันยายน 2562 400 146 0 1 147 147 0 17 0 130 รายชื่อ
38 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 20 กันยายน 2562 400 103 0 6 109 109 0 14 0 95 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 23 กันยายน 2562 600 146 0 6 152 152 0 27 0 125 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 25 กันยายน 2562 200 179 0 6 185 185 0 13 0 172 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 26 กันยายน 2562 100 7 0 4 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 27 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 30 กันยายน 2562 200 1 2 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 3 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 6 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 10 ตุลาคม 2562 200 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 22 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 29 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา 31 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ