สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีบุญเรือง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาอเนกประสงค์วัดใหม่ศรีมงคล 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 5 สิงหาคม 2562 0 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์วัดใหม่ศรีมงคล 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์วัดใหม่ศรีมงคล 27 สิงหาคม 2562 137 62 0 0 62 62 0 6 0 56 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 28 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 28 สิงหาคม 2562 155 35 0 0 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 154 152 0 0 152 152 0 28 0 124 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 166 151 0 0 151 151 0 61 0 90 รายชื่อ
12 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 350 50 0 9 59 59 0 29 0 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโนนสำราญ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโนนสำราญ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาอเนกประสงค์หนองพงโพด ม.4 ต.โนนม่วง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 13 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโนนสำราญ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโนนสำราญ 16 กันยายน 2562 173 173 0 2 175 175 0 43 1 131 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 18 กันยายน 2562 142 129 0 1 130 130 0 31 0 99 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 19 กันยายน 2562 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 20 กันยายน 2562 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 23 กันยายน 2562 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 23 กันยายน 2562 142 57 0 0 57 57 0 31 0 26 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 23 กันยายน 2562 197 138 0 5 143 143 0 58 0 85 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ