สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนสัง

1,100

732

1

0

733

733

84

30

0

619

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 2 กันยายน 2562 82 81 1 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 3 กันยายน 2562 82 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 4 กันยายน 2562 82 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 5 กันยายน 2562 82 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 6 กันยายน 2562 82 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 7 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 8 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 9 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 10 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 16 กันยายน 2562 92 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 17 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 1 0 89 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 18 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 29 0 61 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 23 กันยายน 2562 90 84 0 0 84 84 84 0 0 0 รายชื่อ