สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 2 กันยายน 2562 82 81 1 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 3 กันยายน 2562 82 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 4 กันยายน 2562 82 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 5 กันยายน 2562 82 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 6 กันยายน 2562 82 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 7 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 8 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 9 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 10 กันยายน 2562 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 16 กันยายน 2562 92 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 17 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 18 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 29 0 61 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 23 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 28 3 59 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ