สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนากลาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนากลาง

1,030

732

1

25

758

758

272

139

0

345

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 30 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 2 กันยายน 2562 100 91 0 3 94 94 0 40 0 54 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 4 กันยายน 2562 60 43 0 1 44 44 0 4 0 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 6 กันยายน 2562 65 40 0 12 52 52 0 14 0 38 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 7 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 8 กันยายน 2562 100 79 0 2 81 81 0 25 0 56 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 11 กันยายน 2562 150 125 0 2 127 127 0 26 0 101 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคม ม.5 ต.โนนเมือง 13 กันยายน 2562 50 18 0 1 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 14 กันยายน 2562 60 58 1 0 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 24 กันยายน 2562 55 52 0 0 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 25 กันยายน 2562 120 119 0 1 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 27 กันยายน 2562 150 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ