สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนากลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม ม.5 ต.โนนเมือง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 30 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 2 กันยายน 2562 100 91 0 3 94 94 0 40 0 54 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 4 กันยายน 2562 60 43 0 1 44 44 0 4 0 40 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 5 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 6 กันยายน 2562 65 40 0 12 52 52 0 14 0 38 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 7 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 8 กันยายน 2562 100 74 0 2 76 76 0 20 0 56 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 11 กันยายน 2562 150 123 0 2 125 125 0 24 0 101 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคม ม.5 ต.โนนเมือง 13 กันยายน 2562 50 18 0 1 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 14 กันยายน 2562 60 58 1 0 59 59 0 4 0 55 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ดงสวรรค์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาประชาคม ม.17 ต.กุดดินจี่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 24 กันยายน 2562 55 52 0 0 52 52 0 13 0 39 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 25 กันยายน 2562 130 118 0 3 121 121 0 37 0 84 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมบ้านป่าแดงงาม ม.5 ต.กุดแห่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาประชาคมบ้านกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคม ม.17 ต.กุดดินจี่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคมบ้านกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 26 กันยายน 2562 120 109 0 2 111 111 0 54 0 57 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 27 กันยายน 2562 150 146 0 1 147 147 0 27 0 120 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคมบ้านกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ดงสวรรค์ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ