สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

1,711

881

3

16

900

900

222

85

0

593

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 17 กรกฎาคม 2562 40 0 2 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 9 สิงหาคม 2562 121 113 0 0 113 113 0 15 0 98 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 21 สิงหาคม 2562 100 69 0 2 71 71 0 5 0 66 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 23 สิงหาคม 2562 60 59 0 1 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 28 สิงหาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 28 0 72 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 4 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 2 0 78 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5 กันยายน 2562 50 22 0 0 22 22 0 8 0 14 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 6 กันยายน 2562 100 86 0 13 99 99 0 8 0 91 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 13 กันยายน 2562 90 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 19 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 4 0 0 53 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 20 กันยายน 2562 60 53 1 0 54 54 54 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ