สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 17 กรกฎาคม 2562 40 0 2 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู 7 สิงหาคม 2562 0 12 0 0 12 12 0 12 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 9 สิงหาคม 2562 121 113 0 0 113 113 0 15 0 98 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 21 สิงหาคม 2562 100 69 0 2 71 71 0 5 0 66 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อ.เมืองหนองบัวลำภู 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 23 สิงหาคม 2562 60 59 0 1 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
34 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 28 สิงหาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 28 0 72 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 4 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 2 0 78 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5 กันยายน 2562 50 22 0 0 22 22 0 8 0 14 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 6 กันยายน 2562 100 86 0 13 99 99 0 8 0 91 รายชื่อ
42 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 13 กันยายน 2562 90 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 19 กันยายน 2562 60 57 0 0 57 57 0 4 0 53 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 20 กันยายน 2562 60 55 1 0 56 56 0 3 0 53 รายชื่อ
54 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 24 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 11 0 31 รายชื่อ
56 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.เมืองหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 25 กันยายน 2562 50 58 0 0 58 58 0 13 0 45 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 20 0 30 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27 กันยายน 2562 50 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 1 ตุลาคม 2562 60 50 0 0 50 50 0 16 0 34 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2 ตุลาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 30 0 30 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 ตุลาคม 2562 60 61 0 0 61 61 0 18 0 43 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 4 ตุลาคม 2562 70 70 0 0 70 70 0 4 0 66 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 24 ตุลาคม 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ