สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบุ่งคล้า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบุ่งคล้า

120

0

0

12

12

12

0

8

0

4

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 17 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ