สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบุ่งคล้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 17 กันยายน 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ