สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีวิไล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีวิไล

383

49

0

8

57

57

0

25

0

32

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 5 กันยายน 2562 10 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 11 กันยายน 2562 30 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2562 30 40 0 0 40 40 0 20 0 20 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 17 กันยายน 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ