สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีวิไล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 5 กันยายน 2562 10 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 11 กันยายน 2562 30 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2562 30 40 0 0 40 40 0 20 0 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 17 กันยายน 2562 25 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ