สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบึงโขงหลง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบึงโขงหลง

830

1

0

1

2

2

0

2

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 12 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 10 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ