สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากคาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 6 สิงหาคม 2562 20 17 1 3 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 7 สิงหาคม 2562 20 18 1 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 8 สิงหาคม 2562 20 22 1 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 20 สิงหาคม 2562 50 17 4 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ