สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปากคาด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปากคาด

350

74

7

5

86

86

0

0

0

86

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 6 สิงหาคม 2562 20 17 1 3 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 7 สิงหาคม 2562 20 18 1 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 8 สิงหาคม 2562 20 22 1 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 20 สิงหาคม 2562 50 17 4 1 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ