สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเซกา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเซกา

1,040

2

12

0

14

14

2

12

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 20 กันยายน 2562 160 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 23 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 24 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ