สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเซกา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 10 กันยายน 2562 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 20 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 23 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 24 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 11 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 18 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 21 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 25 ตุลาคม 2562 100 17 1 3 21 21 0 6 0 15 รายชื่อ