สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโซ่พิสัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 10 กรกฎาคม 2562 42 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 26 กรกฎาคม 2562 51 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 31 กรกฎาคม 2562 52 0 0 34 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 35 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 26 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 2 กันยายน 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 3 กันยายน 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ