สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรเจริญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพรเจริญ

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ