สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 3 ตุลาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 22 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 23 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ