สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองบึงกาฬ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองบึงกาฬ

1,205

146

0

14

160

160

0

1

0

159

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 40 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 40 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 40 24 0 13 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ