สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองบึงกาฬ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 40 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 40 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 40 24 0 13 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 40 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 40 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 17 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 26 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 กันยายน 2562 45 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ