สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลืออำนาจ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลืออำนาจ

225

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 4 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 26 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ