สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลืออำนาจ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 4 กรกฎาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 26 กันยายน 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 28 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 30 กันยายน 2562 0 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ