สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหัวตะพาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 25 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 9 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 10 1 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 11 ตุลาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 6 6 8 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ