สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหัวตะพาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหัวตะพาน

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ