สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสนางคนิคม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 31 31 31 0 7 0 24 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 11 กันยายน 2562 80 0 0 27 27 27 0 11 0 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 25 กันยายน 2562 100 0 0 73 73 73 0 21 0 52 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 27 กันยายน 2562 100 0 0 81 81 81 0 31 2 48 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ