สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพนา

120

74

0

1

75

75

50

10

0

15

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 20 สิงหาคม 2562 70 24 0 1 25 25 0 10 0 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ