สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปทุมราชวงศา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 9 สิงหาคม 2562 150 133 0 0 133 133 0 51 0 82 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 15 สิงหาคม 2562 200 146 0 0 146 146 0 34 0 112 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 11 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 25 75 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 12 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 12 33 54 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 18 กันยายน 2562 150 134 0 0 134 134 0 35 7 92 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 19 กันยายน 2562 200 156 0 0 156 156 0 69 0 87 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 26 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ