สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปทุมราชวงศา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปทุมราชวงศา

900

768

0

0

768

768

156

133

65

414

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 9 สิงหาคม 2562 150 133 0 0 133 133 0 51 0 82 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 15 สิงหาคม 2562 200 146 0 0 146 146 0 35 0 111 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 11 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 25 75 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 12 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 12 33 54 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 18 กันยายน 2562 150 134 0 0 134 134 0 35 7 92 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 19 กันยายน 2562 200 156 0 0 156 156 156 0 0 0 รายชื่อ