สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชานุมาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 1 สิงหาคม 2562 80 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 7 สิงหาคม 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 14 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 21 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 3 กันยายน 2562 80 0 3 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 กันยายน 2562 50 16 0 1 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 5 กันยายน 2562 80 1 1 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 10 กันยายน 2562 60 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 11 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 12 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 13 กันยายน 2562 70 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 17 กันยายน 2562 70 61 0 1 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 20 กันยายน 2562 60 59 0 1 60 60 0 10 0 50 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 24 กันยายน 2562 60 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 25 กันยายน 2562 50 135 0 2 137 137 0 81 0 56 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 26 กันยายน 2562 60 58 0 1 59 59 0 24 0 35 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 27 กันยายน 2562 60 61 0 0 61 61 0 33 0 28 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 28 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 24 0 26 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 3 ตุลาคม 2562 50 100 0 0 100 100 0 58 0 42 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 9 ตุลาคม 2562 50 100 0 0 100 100 0 49 0 51 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 10 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 16 0 34 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 16 ตุลาคม 2562 160 102 0 0 102 102 0 28 0 74 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอชานุมาน 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ