สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 19 กรกฎาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 2 สิงหาคม 2562 44 38 0 0 38 38 0 8 0 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 6 สิงหาคม 2562 50 24 0 1 25 25 0 6 0 19 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 16 สิงหาคม 2562 92 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 23 สิงหาคม 2562 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 30 สิงหาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 25 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 7 0 113 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 26 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 28 1 68 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 27 กันยายน 2562 100 99 0 1 100 100 0 14 2 84 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 30 กันยายน 2562 70 69 0 0 69 69 0 65 0 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 3 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 9 ตุลาคม 2562 70 70 0 0 70 70 0 52 1 17 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 10 ตุลาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 3 1 56 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 31 ตุลาคม 2562 20 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ