สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

1,349

79

0

1

80

80

3

28

0

49

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 19 กรกฎาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 2 สิงหาคม 2562 44 42 0 0 42 42 0 12 0 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 6 สิงหาคม 2562 50 33 0 1 34 34 0 15 0 19 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 16 สิงหาคม 2562 92 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 23 สิงหาคม 2562 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 30 สิงหาคม 2562 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 25 กันยายน 2562 120 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 27 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 4 ตุลาคม 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 11 ตุลาคม 2562 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ