สรุปยอดห้องสอบ อำเภอซับใหญ่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 13 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 43 0 0 43 43 0 1 0 42 รายชื่อ
8 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศพก.ซับใหญ่ 9 กันยายน 2562 110 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 10 กันยายน 2562 200 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
14 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 11 กันยายน 2562 200 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
15 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 17 กันยายน 2562 70 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
19 ศพก.ซับใหญ่ 17 กันยายน 2562 100 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
20 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศพก.ซับใหญ่ 18 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 19 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 20 กันยายน 2562 470 94 1 2 97 97 0 0 0 97 รายชื่อ
24 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 23 กันยายน 2562 200 23 0 12 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
25 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 24 กันยายน 2562 150 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
26 ศพก.ซับใหญ่ 26 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 26 กันยายน 2562 130 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
28 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 30 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 3 ตุลาคม 2562 200 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
32 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 4 ตุลาคม 2562 100 86 0 0 86 86 0 58 0 28 รายชื่อ
33 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 6 ตุลาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
34 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 7 ตุลาคม 2562 240 109 0 2 111 111 0 94 2 15 รายชื่อ
35 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 8 ตุลาคม 2562 150 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
36 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 9 ตุลาคม 2562 100 306 0 3 309 309 0 283 4 22 รายชื่อ
37 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 10 ตุลาคม 2562 100 5 0 0 5 5 0 4 0 1 รายชื่อ
38 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 11 ตุลาคม 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
39 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 15 ตุลาคม 2562 100 88 0 0 88 88 0 8 0 80 รายชื่อ
41 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 16 ตุลาคม 2562 200 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
42 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 17 ตุลาคม 2562 220 102 0 0 102 102 0 1 0 101 รายชื่อ
43 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 18 ตุลาคม 2562 100 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ