สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเนินสง่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 2 สิงหาคม 2562 50 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 30 สิงหาคม 2562 55 43 0 2 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
11 อบต.หนองฉิม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 อบต.หนองฉิม 4 กันยายน 2562 150 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
13 อบต.หนองฉิม 5 กันยายน 2562 150 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 อบต.ตาเนิน 6 กันยายน 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 อบต.ตาเนิน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 อบต.หนองฉิม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 อบต.หนองฉิม 11 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 อบต.หนองฉิม 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อบต.ตาเนิน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อบต.ตาเนิน 17 กันยายน 2562 115 27 0 15 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
21 อบต.หนองฉิม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต.หนองฉิม 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 อบต.หนองฉิม 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อบต.ตาเนิน 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อบต.ตาเนิน 24 กันยายน 2562 140 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.หนองฉิม 24 กันยายน 2562 300 135 0 2 137 137 0 6 0 131 รายชื่อ
29 อบต.รังงาม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 อบต.ตาเนิน 25 กันยายน 2562 190 16 0 6 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
31 อบต.หนองฉิม 25 กันยายน 2562 400 4 0 15 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
32 ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อบต.หนองฉิม 26 กันยายน 2562 500 63 0 28 91 91 0 17 0 74 รายชื่อ
34 ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อบต.รังงาม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 อบต.ตาเนิน 27 กันยายน 2562 100 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
37 อบต.ตาเนิน 30 กันยายน 2562 40 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ