สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเนินสง่า

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเนินสง่า

1,890

159

0

20

179

179

0

38

0

141

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 2 สิงหาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 7 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 30 สิงหาคม 2562 55 44 0 2 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
10. อบต.หนองฉิม 4 กันยายน 2562 150 53 0 0 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
11. อบต.หนองฉิม 5 กันยายน 2562 150 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12. อบต.ตาเนิน 6 กันยายน 2562 120 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
13. อบต.หนองฉิม 11 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. อบต.หนองฉิม 12 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. อบต.ตาเนิน 17 กันยายน 2562 115 27 0 15 42 42 0 2 0 40 รายชื่อ
16. อบต.หนองฉิม 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. อบต.หนองฉิม 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. อบต.หนองฉิม 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. อบต.หนองฉิม 26 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ