สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภักดีชุมพล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 9 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 10 กันยายน 2562 122 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 23 กันยายน 2562 100 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 80 80 80 0 9 0 71 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 5 ตุลาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 6 ตุลาคม 2562 200 0 0 12 12 12 0 8 0 4 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 33 33 33 0 8 0 25 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 8 ตุลาคม 2562 230 0 0 88 88 88 0 22 0 66 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 44 44 44 0 22 0 22 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 10 ตุลาคม 2562 290 1 0 199 200 200 0 1 0 199 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 12 ตุลาคม 2562 100 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 13 ตุลาคม 2562 100 1 0 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 15 ตุลาคม 2562 300 0 0 223 223 223 0 4 0 219 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 17 ตุลาคม 2562 230 0 0 142 142 142 0 3 0 139 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 18 ตุลาคม 2562 400 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ