สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภักดีชุมพล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอภักดีชุมพล

1,002

13

0

187

200

200

0

2

0

198

1. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 15 สิงหาคม 2562 120 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 16 สิงหาคม 2562 200 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 6 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 9 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 10 กันยายน 2562 122 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ