สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคอนสาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 47 47 47 0 11 0 36 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 13 สิงหาคม 2562 55 1 0 42 43 43 0 4 0 39 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 20 สิงหาคม 2562 75 0 0 46 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 22 สิงหาคม 2562 75 0 0 26 26 26 0 3 0 23 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 23 สิงหาคม 2562 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 27 สิงหาคม 2562 75 0 0 45 45 45 0 12 0 33 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 29 สิงหาคม 2562 150 95 0 0 95 95 0 41 0 54 รายชื่อ
21 หอประชุมอำเภอคอนสาร 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 30 สิงหาคม 2562 120 102 0 0 102 102 0 39 0 63 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 18 กันยายน 2562 120 114 0 0 114 114 0 61 0 53 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 19 กันยายน 2562 120 90 0 0 90 90 0 50 0 40 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 26 กันยายน 2562 30 22 0 0 22 22 0 1 0 21 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 27 กันยายน 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 4 ตุลาคม 2562 10 3 0 2 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 7 ตุลาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ