สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก้งคร้อ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวานพัฒนา ม.11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 15 สิงหาคม 2562 85 61 0 3 64 64 0 19 0 45 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวานพัฒนา ม.11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 16 สิงหาคม 2562 80 26 0 1 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 22 สิงหาคม 2562 115 58 0 2 60 60 0 12 0 48 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 15 กันยายน 2562 150 86 0 0 86 86 0 10 1 75 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวานพัฒนา ม.11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 16 กันยายน 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 16 กันยายน 2562 50 101 0 0 101 101 0 40 0 61 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 24 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 27 กันยายน 2562 300 0 0 102 102 102 0 7 0 95 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 30 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สนง.เกษตรอำเภอแก้งคร้อ จุด2 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 3 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 4 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ