สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก้งคร้อ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแก้งคร้อ

1,500

332

0

13

345

345

0

88

1

256

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวานพัฒนา ม.11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 15 สิงหาคม 2562 85 61 0 3 64 64 0 19 0 45 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวานพัฒนา ม.11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 16 สิงหาคม 2562 80 26 0 1 27 27 0 7 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 20 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 22 สิงหาคม 2562 115 58 0 2 60 60 0 12 0 48 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 22 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 27 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 29 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 15 กันยายน 2562 150 86 0 0 86 86 0 10 1 75 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 16 กันยายน 2562 50 101 0 0 101 101 0 40 0 61 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวานพัฒนา ม.11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 16 กันยายน 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ