สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแท่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 13 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ศาลาวัดบ้านหนองดินดำ 28 สิงหาคม 2562 45 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 29 สิงหาคม 2562 60 37 0 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
5 ศาลาวัดบ้านหนองดินดำ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 1 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 5 กันยายน 2562 15 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 20 กันยายน 2562 70 17 0 3 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 23 กันยายน 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
12 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 24 กันยายน 2562 30 22 0 1 23 23 0 4 0 19 รายชื่อ
14 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ