สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านแท่น

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านแท่น

206

76

1

7

84

84

31

0

1

52

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 13 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ศาลาวัดบ้านหนองดินดำ 28 สิงหาคม 2562 45 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น 29 สิงหาคม 2562 60 37 0 2 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 1 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 5 กันยายน 2562 15 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู 20 กันยายน 2562 70 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ