สรุปยอดห้องสอบ อำเภอภูเขียว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อบต.ธาตุทอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 อบต.ธาตุทอง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อบต.หนองคอนไทย 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อบต.หนองคอนไทย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อบต.หนองคอนไทย 3 ตุลาคม 2562 35 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
6 สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอภูเขียว 9 ตุลาคม 2562 50 0 1 42 43 43 0 41 0 2 รายชื่อ