สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทพสถิต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 7 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาหมู่บ้านวะตะแบก 28 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านไร่ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 6 กันยายน 2562 77 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 6 กันยายน 2562 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านไร่ 6 กันยายน 2562 68 66 0 2 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
18 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 7 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 9 กันยายน 2562 29 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
22 บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 9 กันยายน 2562 109 30 0 5 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
24 บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก 10 กันยายน 2562 240 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
25 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 10 กันยายน 2562 108 46 0 8 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 11 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 11 กันยายน 2562 135 135 0 0 135 135 0 0 0 135 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 11 กันยายน 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 12 กันยายน 2562 81 73 0 8 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 12 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุม อบต.โป่งนก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 12 กันยายน 2562 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 หอประชุม อบต.โป่งนก 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 13 กันยายน 2562 67 57 0 1 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 73 73 0 0 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 13 กันยายน 2562 240 86 0 2 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
41 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 14 กันยายน 2562 85 58 0 7 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุม อบต.โป่งนก 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หอประชุม อบต.โป่งนก 15 กันยายน 2562 209 205 0 12 217 217 0 1 0 216 รายชื่อ
46 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 15 กันยายน 2562 300 53 0 4 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 16 กันยายน 2562 300 107 0 26 133 133 0 0 0 133 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 16 กันยายน 2562 213 212 0 1 213 213 0 0 0 213 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 16 กันยายน 2562 102 102 0 0 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 140 133 0 0 133 133 0 0 0 133 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 17 กันยายน 2562 22 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 18 กันยายน 2562 62 60 0 3 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 18 กันยายน 2562 60 59 0 1 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 19 กันยายน 2562 138 137 0 1 138 138 0 0 0 138 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 145 141 0 2 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 20 กันยายน 2562 78 77 0 1 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 21 กันยายน 2562 98 148 0 5 153 153 0 0 0 153 รายชื่อ
64 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 21 กันยายน 2562 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 หอประชุม อบต.โป่งนก 21 กันยายน 2562 200 199 0 5 204 204 0 1 0 203 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 23 กันยายน 2562 300 28 0 2 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 23 กันยายน 2562 77 62 0 15 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 24 กันยายน 2562 98 96 0 2 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 24 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 หอประชุม อบต.โป่งนก 24 กันยายน 2562 247 247 0 0 247 247 0 0 0 247 รายชื่อ
73 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 24 กันยายน 2562 50 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
74 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 25 กันยายน 2562 260 67 0 7 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 25 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 26 กันยายน 2562 260 66 0 24 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 26 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 26 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 27 กันยายน 2562 56 37 0 19 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
81 หอประชุม อบต.โป่งนก 27 กันยายน 2562 300 279 0 17 296 296 0 0 0 296 รายชื่อ
82 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 27 กันยายน 2562 260 92 0 19 111 111 0 0 0 111 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 30 กันยายน 2562 200 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 1 ตุลาคม 2562 8 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 1 ตุลาคม 2562 10 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 2 ตุลาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 8 ตุลาคม 2562 15 14 0 8 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
98 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 9 ตุลาคม 2562 14 14 0 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 หอประชุม อบต.โป่งนก 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
103 หอประชุม อบต.โป่งนก 11 ตุลาคม 2562 300 154 0 3 157 157 0 0 0 157 รายชื่อ
104 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 11 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 หอประชุม อบต.โป่งนก 12 ตุลาคม 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
106 บ้านบุ่งเวียน 14 ตุลาคม 2562 5 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
107 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 15 ตุลาคม 2562 244 242 0 2 244 244 0 0 0 244 รายชื่อ
109 หอประชุมอำเภอเทพสถิต 16 ตุลาคม 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
110 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 16 ตุลาคม 2562 350 342 0 5 347 347 0 0 0 347 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 17 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
112 หอประชุม อบต.โป่งนก 17 ตุลาคม 2562 100 51 0 0 51 51 0 19 0 32 รายชื่อ
113 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 18 ตุลาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 18 ตุลาคม 2562 10 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
115 หอประชุม อบต.โป่งนก 19 ตุลาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
116 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 19 ตุลาคม 2562 50 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
117 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 20 ตุลาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
118 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 20 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 21 ตุลาคม 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
120 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 22 ตุลาคม 2562 20 77 0 0 77 77 0 66 1 10 รายชื่อ
121 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 23 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 หอประชุม อบต.โป่งนก 23 ตุลาคม 2562 20 12 0 5 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
123 หอประชุม อบต.โป่งนก 13 พฤศจิกายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
124 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 15 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
125 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 16 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 22 พฤศจิกายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ