สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบัวระเหว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 9 กรกฎาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 10 กรกฎาคม 2562 65 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 11 กรกฎาคม 2562 65 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 15 กรกฎาคม 2562 25 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 23 กรกฎาคม 2562 55 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 26 กรกฎาคม 2562 70 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 27 กรกฎาคม 2562 90 0 0 70 70 70 0 0 1 69 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 29 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 30 กรกฎาคม 2562 250 0 0 171 171 171 0 0 0 171 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 5 สิงหาคม 2562 15 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 13 สิงหาคม 2562 140 0 0 94 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 14 สิงหาคม 2562 72 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 16 สิงหาคม 2562 35 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลห้วยแย้ 17 สิงหาคม 2562 250 0 0 192 192 192 0 0 0 192 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 17 สิงหาคม 2562 65 1 0 56 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลห้วยแย้ 18 สิงหาคม 2562 160 0 0 126 126 126 0 0 0 126 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 19 สิงหาคม 2562 75 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 20 สิงหาคม 2562 51 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 21 สิงหาคม 2562 36 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
47 ศาลากลางบ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
49 ศาลากลางบ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ 22 สิงหาคม 2562 200 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลากลางบ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ 23 สิงหาคม 2562 235 144 0 2 146 146 0 0 0 146 รายชื่อ
52 ศาลากลางบ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลากลางบ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก 24 สิงหาคม 2562 85 65 0 4 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
54 ศาลากลางบ้านหนองกองแก้ว 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 26 สิงหาคม 2562 15 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
56 ศาลากลางบ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 27 สิงหาคม 2562 280 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
58 ศาลากลางบ้านหนองกองแก้ว 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่1 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
60 ศาลากลางบ้านหนองกองแก้ว 28 สิงหาคม 2562 150 79 0 3 82 82 0 3 0 79 รายชื่อ
61 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 28 สิงหาคม 2562 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 28 สิงหาคม 2562 100 7 0 39 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
63 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่1 29 สิงหาคม 2562 250 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 29 สิงหาคม 2562 260 137 0 21 158 158 0 0 0 158 รายชื่อ
65 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
67 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 2 กันยายน 2562 10 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
68 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 3 กันยายน 2562 20 9 0 3 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 4 กันยายน 2562 31 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
70 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 4 กันยายน 2562 10 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
71 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่1 5 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
72 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 5 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 ศาลากลางบ้านหนองกองแก้ว 5 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 5 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 6 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
76 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 6 กันยายน 2562 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 9 กันยายน 2562 31 12 0 4 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
78 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 9 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 ศาลากลางบ้านหัวสะพาน หมู่ 6 13 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศาลากลางบ้านคลองงูเหลือม วันที่ 14 ก.ย. 62 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ศาลากลางบ้านคลองงูเหลือม วันที่ 14 ก.ย. 62 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 16 กันยายน 2562 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่ หมู่ 16 วันที่ 19 ก.ย. 62 16 กันยายน 2562 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ศาลากลางบ้านคลองงูเหลือม วันที่ 14 ก.ย. 62 16 กันยายน 2562 130 96 0 15 111 111 0 0 2 109 รายชื่อ
85 ศาลากลางบ้านหัวสะพาน หมู่ 6 17 กันยายน 2562 150 56 0 0 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 17 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่ หมู่ 16 วันที่ 19 ก.ย. 62 17 กันยายน 2562 30 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 17 กันยายน 2562 150 81 0 0 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
89 ศาลากลางบ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 17 กันยายน 2562 141 66 0 16 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 18 กันยายน 2562 180 180 0 0 180 180 0 0 0 180 รายชื่อ
92 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่ หมู่ 16 วันที่ 19 ก.ย. 62 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 18 กันยายน 2562 15 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
94 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่ หมู่ 16 วันที่ 19 ก.ย. 62 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 19 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 19 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 19 กันยายน 2562 110 66 0 0 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 20 กันยายน 2562 288 286 0 0 286 286 0 0 0 286 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 23 กันยายน 2562 13 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
100 ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่1 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 24 กันยายน 2562 30 82 0 1 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 25 กันยายน 2562 240 187 0 0 187 187 0 11 0 176 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 26 กันยายน 2562 30 24 0 0 24 24 0 22 0 2 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 27 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62 10 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 17 ตุลาคม 2562 20 2 0 14 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 18 ตุลาคม 2562 40 1 0 13 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ