สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบำเหน็จณรงค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 สิงหาคม 2562 128 1 0 68 69 69 0 5 0 64 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 14 สิงหาคม 2562 150 0 0 60 60 60 0 4 12 44 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 15 สิงหาคม 2562 150 0 1 74 75 75 0 6 0 69 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 สิงหาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 22 สิงหาคม 2562 100 7 0 4 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 37 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 120 119 0 0 119 119 0 9 0 110 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 27 สิงหาคม 2562 120 113 0 0 113 113 0 8 0 105 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 150 115 0 0 115 115 0 7 0 108 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 120 120 0 0 120 120 0 8 0 112 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 สิงหาคม 2562 120 107 0 0 107 107 0 11 0 96 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 17 กันยายน 2562 150 107 0 0 107 107 0 7 15 85 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 20 กันยายน 2562 150 125 0 0 125 125 0 1 0 124 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 กันยายน 2562 150 117 0 0 117 117 0 26 2 89 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 กันยายน 2562 150 130 0 0 130 130 0 36 0 94 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 11 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 3 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 3 กรกฎาคม 2563 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 8 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 8 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 10 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 10 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 13 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 13 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 15 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 15 กรกฎาคม 2563 60 22 0 0 22 22 0 22 0 0 รายชื่อ
71 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 17 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 17 กรกฎาคม 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ