สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจัตุรัส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 23 กรกฎาคม 2562 70 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 24 กรกฎาคม 2562 60 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 35 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 29 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 30 กรกฎาคม 2562 90 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 31 กรกฎาคม 2562 90 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 2 สิงหาคม 2562 90 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองซึก วัดหนองซึก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 26 สิงหาคม 2562 200 2 0 1 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 13 ต.ส้มป่อย 27 สิงหาคม 2562 200 144 0 0 144 144 0 0 0 144 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส 28 สิงหาคม 2562 200 111 0 0 111 111 0 11 0 100 รายชื่อ
20 ที่ทำการกำนันตำบลบ้านขาม 29 สิงหาคม 2562 200 116 0 5 121 121 0 25 0 96 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 29 สิงหาคม 2562 200 119 0 0 119 119 0 12 0 107 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
25 ศาลารวมใจ ม.8 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 91 0 0 91 91 0 12 0 79 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส 31 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส 31 สิงหาคม 2562 200 86 0 0 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 2 กันยายน 2562 200 73 0 0 73 73 0 73 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคม ม.11 ต. บ้านกอก อ.จัตุรัส 3 กันยายน 2562 200 132 0 0 132 132 0 1 0 131 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 4 ตุลาคม 2562 250 89 0 3 92 92 0 28 0 64 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้ ม.3 ตำบลส้มป่อย 4 ตุลาคม 2562 250 86 0 0 86 86 0 4 0 82 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 5 ตุลาคม 2562 250 7 1 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
34 วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส 5 ตุลาคม 2562 250 99 0 0 99 99 0 7 0 92 รายชื่อ
35 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส 6 ตุลาคม 2562 250 88 0 0 88 88 0 17 0 71 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 6 ตุลาคม 2562 250 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 7 ตุลาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 8 ตุลาคม 2562 200 116 0 0 116 116 0 25 0 91 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 9 ตุลาคม 2562 200 160 0 0 160 160 0 106 0 54 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 10 ตุลาคม 2562 100 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 11 ตุลาคม 2562 100 50 0 1 51 51 0 51 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 12 ตุลาคม 2562 100 16 0 0 16 16 0 16 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 15 ตุลาคม 2562 200 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 16 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 19 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 20 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ